U wenst het JOC te reserveren? Fijn dat te horen en alvast bedankt voor het vertrouwen!

Zowel een vereniging, bedrijf als particulier kan onze zalen huren. Hierbij alvast de stappen die u dient te doorlopen voor het reserveren van onze zalen:

  1. Controleer in onze kalender of de datum die u wilt reserveren nog vrij is.
  2. Wilt u het tarief kennen? Neem dan een kijkje op onze Tariefkaart JOC.
  3. Wat kan en wat niet kan in ons JOC, is te vinden in ons Gebruiksreglement.
  4. Wilt u een reservatieaanvraag doen, dan kan u ons aanvraagformulier invullen

Na ontvangst van het reservatieformulier nemen wij contact met u op om ter plaatse een kijkje te komen nemen. Zo kan u zich nog beter een beeld vormen van de zalen in ons JOC. Dit bezoekje ter plaatse is echter vrijblijvend. Ontdekt u dat JOC Variant toch niet de zaal is die u zoekt of u wilt nog even bedenktijd? U bent tot niks verplicht. Indien u na dit bezoek zeker bent van uw reservatie, ondertekenen we het contract. We vragen u bij de ondertekening om binnen de 14 dagen de waarborg, samen met de prijs voor de zaal te storten op onze rekening. Op deze manier is uw reservatie definitief en kan u aan de voorbereidingen beginnen.

Voor u een reservatie wilt doen, heeft u nog enkele vragen? Neem gerust contact op met ons!

Verder willen we de aandacht vestigen op het schenken van drank aan jongeren. Hier kunt u nalezen wat de geldende reglementering inhoudt.


De beheerder behoudt zich evenwel het recht om de verhuur voor bepaalde activiteiten of op bepaalde data te weigeren zonder opgave van reden. U wordt op de hoogte gebracht van deze weigering binnen de veertien dagen na de reservatieaanvraag. Echter zal een verhuring nooit geweigerd worden op basis van geaardheid, origine, geloofsovertuiging of een lichamelijk kenmerk.