Het JOC Variant is een geschikte locatie voor kleinschalige fuifjes, optredens en feestjes waarop flink gedanst mag worden.

Helaas betekent een fuif ook heel wat organisatie, waarbij rekening moet worden gehouden met na te leven reglementering, waarvoor u als organisator aansprakelijk kan worden gesteld.

Hier vindt u alvast enkele nuttige documenten en formulieren die u wegwijs maken.

  • aanvraagformulier Openbare Ordecel van de Gentse politie
  • fuifbrochure Stad Gent - editie 2008

Verder is het geluidsniveau in ons JOC begrensd op 95 DbA (gemeten over een kwartier). De begrenzing gebeurt door de versterkers. Deze verlagen automatisch een geluidsniveau boven de 95 dBA.

Billijke Vergoeding zit bij in de prijs van de zaal, SABAM dient u zelf aan te vragen en in orde te brengen. Dit kan via: www.sabam.be.

Meer nuttige info vindt u verder ook op de website van de Gentse jeugddienst: www.fuiveningent.be.