De (vaste) waarborg bedraagt € 250. Na een goed verloop en indien er geen schade dient te worden aangerekend, wordt deze integraal teruggestort, desgevallend na aftrek van eventueel drankverbruik uit het servicepunt (de permanent gevulde frigo en koffieservice van het JOC).

Wij verwachten wel dat u samen met de sleutel het drankenformulier indient, met daarop aangifte van uw verbruik uit het servicepunt evenals eventuele schade (gelieve dit samen met de sleutel terug te bezorgen via de brievenbus, ook indien er geen verbruik en geen schade is).

Aangezien onze VZW met vrijwilligers werkt, gebeurt deze afrekening periodiek en binnen een periode van ongeveer anderhalve maand na de activiteit.

De waarborg wordt teruggestort op de rekening waarvan de waarborg op onze rekening werd overgeschreven.